คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  การป้องกันอันบริสุทธิ์
  การยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ บนพื้นผิวและในน้ำ

  คุณภาพของอากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่ม และความสะอาดของพื้นผิวมีผลอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา  เราทุกคนกำลังเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ และระบบขนส่งสาธารณะ


  รังสี UV-C ยับยั้งเชื้อโรคได้ในอากาศ น้ำ และบนพื้นผิว ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และถูกใช้อย่างกว้างขวางมานานกว่า 40 ปี
  1 จากการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสทั้งหมดในปัจจุบัน (จำนวนหลายร้อยสายพันธุ์ในปีที่ผ่าน ๆ มารวมถึงเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ) ตอบสนองต่อการยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C2 มีความชัดเจนแล้วว่าแสง UV-C สามารถเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การป้องกันของคุณ

  การทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสทั้งหมดในปัจจุบันตอบสนองต่อการยับยั้งเชื้อโรคด้วย UV-C - ภาพ

  เราขอเสนอผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C เต็มรูปแบบซึ่งสามารถใช้ได้กับการใช้งานและระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอากาศเหนือศีรษะที่ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศขณะที่ไหลผ่าน ระบบ UV-C ในระบบเปิดหรือหุ่นยนต์เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคในห้องซึ่งสามารถดำเนินการได้แบบข้ามคืน หรือในขณะที่ไม่ได้ใช้ห้อง และตู้อบ UV-C ที่ใช้สำหรับยับยั้งเชื้อโรคบนสิ่งของ หรือวัตถุต่าง ๆ


  ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปกป้องสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะ

  แสง UV-C - รูปภาพการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

  การยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

  แสง UV-C - รูปภาพการยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว วัตถุ

  การยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว วัตถุ

  แสง UV-C - รูปภาพการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

  การจัดการน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแสง UV-C

  คำเตือน


  โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่รู้วิธีใช้ก่อนการใช้งานจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการใช้หลอดไฟ UV-C ได้ดีที่สุด ผู้ใช้จะต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตาและผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากแสงและการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อดวงตาและผิวหนัง เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการเลือกอุปกรณ์และศึกษาหลักฐานการทดสอบจากบุคคลภายนอก รวมถึงการรับรองวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทางไฟฟ้าโดยองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW หรือข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่น ๆ
   

  ณ ขณะนี้ยังไม่มีหลอดไฟ UV-C ของเราที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ในฐานะอุปกรณ์ทางการแพทย์ Signify และ/หรือ บริษัทในเครือใด ๆ ในปัจจุบันไม่ต้องการให้ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าที่ใดในโลก

  1. รายงาน EPA “การติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการป้องกันที่มากขึ้นต่อการปล่อยสารเคมีและสารชีวภาพในอากาศ” หน้า 56 ​
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae แก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมโดย Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns และ James R. Bolton ผลงานก่อนหน้านี้โดย Gabriel Chevrefils (2006) และ Eric Caron (2006) โดยคณะตรวจสอบ Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) และ Karl G. Linden