เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้
 

เงื่อนไขการใช้

 

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") นำเสนอคุณเกี่ยซิกนิฟาย , High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, เนเธอร์แลนด์ ("ซิกนิฟาย").

 

เงื่อนไขการใช้ต่อไปนี้จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ นอกจากนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงอาจใช้กับเนื้อหา ข้อมูล วัสดุ หรือข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") และเนื้อหาข้อมูล วัสดุ หรือข้อมูลที่คุณสามารถอัพโหลด ส่งและ / หรือเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) หรือธุรกรรมที่ตัดสินใจผ่านทางเว็บไซต์นี้ คำที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวอาจอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้หรือ ในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น อาจใช้แทนข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้นี้

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้ | Philips

 

ในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายในข้อตกลงการใช้งานและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีหรืออ้างถึงในที่นี้หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดคุณไม่ควรเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

2. การแก้ไขข้อกำหนด

 

เงื่อนไขการใช้เหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยซิกนิฟายเมื่อใดก็ได้ ข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อโพสต์ โดยการดำเนินการต่อในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หลังจากการโพสต์ดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขดังกล่าวแล้ว คุณควรที่จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เว็บไซต์ซิกนิฟาย อื่น ๆ อาจมีข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้ที่ใช้กับเว็บไซต์ดังกล่าว

ซิกนิฟายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซิกนิฟายขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปฏิเสธ หรือยกเลิกการเข้าถึงบุคคลใด ๆ ในเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ที่มีผลโดยทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดหาหรือเก็บรวบรวมผ่านหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ จะใช้งานได้เฉพาะตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของซิกนิฟาย และเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้

4. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ


ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง การไม่จำกัด ข้อมูล เนื้อหา ภาพ ภาพกราฟิก ลิงค์ และวัสดุอื่น ๆ) บนเว็บไซต์นี้ "อย่างที่เป็น" และ "อย่างที่มีอยู่". ซิกนิฟาย, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ผู้อนุญาต,  ผู้จัดจำหน่ายและซัพพลายเออร์ในที่นี้ปฏิเสธโดยชัดเจนในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้หรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ล่วงเกิน หรือเพื่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ ซิกนิฟาย หรือบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้อนุญาต ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์ ไม่รับประกันหรือไม่รับรองใด ๆ ว่า (i) เว็บไซต์จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ (ii) เว็บไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ (iii) ผลที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหาข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้) จะถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องเชื่อถือได้หรือตรงตามความต้องการของคุณ

นี่เป็นเว็บไซต์สาธารณะ คุณไม่ควรคาดหวังเรื่องความลับเกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณอาจส่งมาในเว็บไซต์นี้ อย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับมาที่นี่ซิกนิฟายและบริษัทในเครือ บริษัท คู่ค้า ผู้ให้อนุญาต ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อการขัดจังหวะหรือการละเว้นในอินเทอร์เน็ต เครือข่าย หรือโฮสติ้ง หรือบริการของบุคคลที่สาม และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ การสื่อสารที่มีอยู่หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำโดย ซิกนิฟาย ไม่มีไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

เนื้อหาใดที่ดาวน์โหลดหรือได้รับ จากการใช้เว็บไซต์นี้กระทำโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว

5. การลงทะเบียน

 

การเข้าถึงพื้นที่บางแห่งของเว็บไซต์และการใช้ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำให้คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล การลงทะเบียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณลงทะเบียนคุณต้องเลือกชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันหรือ "ใช้" และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และที่อยู่อีเมลที่ตรวจสอบได้ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลซ้ำ ดังนั้นหากชื่อหรือที่อยู่ที่คุณป้อนถูกใช้อยู่แล้ว คุณจะถูกให้เลือกชื่อและที่อยู่อีเมลอื่น เราจะส่งอีเมลยืนยันพร้อมกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่การส่งมอบข้อมูลดังกล่าวล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ การเข้าถึงหรือการใช้พื้นที่ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธหรือถูกยุติการใช้งาน คุณจะรีเฟรชการลงทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือลบเนื้อหาที่คุณส่งเข้ามายังเว็บไซต์ หรือปฏิเสธ หรือยกเลิกการลงทะเบียนหากคุณเลือกชื่อผู้ใช้ตามดุลพินิจของเราว่าเป็นลามกอนาจารหยาบคายหรือไม่เหมาะสม คุณต้องรับผิดชอบต่อการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี ชื่อผู้ใช้ และ / หรือรหัสผ่านที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปฏิบัติหรือความประมาทของคุณ หากคุณทราบถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถที่จะติดต่อเราได้ทันที ผ่านทางอีเมล์ที่ digital.marketing.support@signify.com. เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราเอง ในแถบการลงทะเบียนจากบริการอีเมลเฉพาะหรือ ISPที่กำหนดไว้

6. ผู้สนับสนุน

 

หากต้องการส่งเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเหมาะสมสร้างสรรค์และมีความเกี่ยวข้องและจะไม่มีรายการใดที่อาจผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสำหรับ รวมถึงการไม่จำกัดรายการที่ (1) อาจเป็นการหมิ่นประมาทหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือกิจการอื่น (2) อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือทำให้เสื่อมเสียหรือล่วงละเมิดบุคคลหรือองค์กรใด ๆ (3) อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ (4) มีเนื้อหาลามกอนาจารลามกอนาจารหยาบคายหยาบคายหรือขู่เข็ญ (5) มีวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือไม่เหมาะสมหรือ (6) แนะนำหรือให้กำลังใจ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆคุณจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการสแกนและลบไวรัสหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือมีการทำลายล้างก่อนที่จะส่งข้อมูลใด ๆ นอกจากนี้คุณยังจะต้องไม่ส่งจดหมายลูกโซ่ แผนการปิรามิด การสำรวจและการชักชวนผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ปลอมส่วนหัวหรือจัดการเพื่อระบุหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อปกปิดต้นกำเนิดเนื้อหาและ / หรือเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือจัดการกับการปรากฏตัวของคุณบนเว็บไซต์ คุณจะต้องไม่รบกวนหรือขัดจังหวะไซต์ เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของเรา หรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่มีเหตุผลหรือทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเรามีขนาดใหญ่มากเกินไป.คุณยืนยันรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ไม่ละเมิดสิทธิในการเป็นเจ้าของของฝ่ายหรือบุคคลใด รวมถึงการไมจำกัด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร หรือภาระหน้าที่ในการรักษาความลับใด ๆคุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดของคุณ การส่งหรือการสนทนาใด ๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณจัดหาให้ภายในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาจถูกใช้โดยผู้มีส่วนร่วมคนอื่น ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการระบุแหล่งที่มาคุณให้สิทธิ์แก่ ซิกนิฟายซึ่งเป็นบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าและคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วโลก ตลอดกาลซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลอนุญาตย่อย และสามารถโอนสิทธิ์ได้เพื่อใช้โฮสต์จัดเก็บทำซ้ำปรับเปลี่ยนคัดลอกเตรียมงานต่อเนื่อง จัดทำเผยแพร่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแสดงส่งและเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของซิกนิฟาย หรือในสื่อการตลาดอื่น ๆ ของซิกนิฟาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์ใด ๆ ในสื่อใด ๆ และทุกรูปแบบตามที่ดุลยพินิจของซิกนิฟายคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเอง และผลของการโพสต์ส่งและ / หรือเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้น ซิกนิฟาย อาจแต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ ตรวจสอบก่อนและ / หรือหลังจากส่งเนื้อหาผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ซิกนิฟาย บริษัทในเครือ บริษัท คู่ค้า ผู้อนุญาต ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดหาสินค้าจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ หรือความถูกต้องของเนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ซิกนิฟายไม่รับรองเนื้อหาของผู้ใช้ หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำแนะนำใด ๆ ที่แสดงไว้ในนั้น และซิกนิฟาย ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ซิกนิฟาย มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และสามารถแก้ไขและ / หรือลบข้อความหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือยินยอมตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้ที่เชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งมานั้นไม่น่าพอใจหรือไม่เหมาะสมโปรดติดต่อซิกนิฟายทางอีเมลที่digital.marketing.support@signify.com. เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าว เราจะพยายามอย่างถูกต้องในการดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นภายในระยะเวลาอันสมควร เนื่องจากนี่เป็นการดำเนินการด้วยมือ เราขอแนะนำว่าเราอาจไม่สามารถลบหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้โดยเฉพาะได้ในทันที

7. ข้อจำกัดในตวามรับผิด

 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซิกนิฟาย บริษัทในเครือ บริษัทในเครือผู้จัดจำหน่าย ผู้ร่วมค้า ผู้ให้อนุญาต ผู้กระจายสินค้า หรือผู้จัดหาสินค้าจะไม่ต้องรับผิดต่อความผิดพลาดอันเป็นจากความผิดปกติหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การใช้หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนซิกนิฟาย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเป็นผลของการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงของซิกนิฟายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายความรับผิดทั้งหมดของซิกนิฟายบริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ผู้อนุญาต, ผู้จัดจำหน่ายและซัพพลายเออร์ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ถูกจำกัดจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้เราเพื่อใช้เว็บไซต์คือห้าสิบ (50) ยูโร หรือสูงกว่า

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหรือรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้นการยกเว้นหรือข้อ จำกัด ดังกล่าวจะไม่ใช้กับคุณ แต่อย่างเดียวในขอบเขตการยกเว้นดังกล่าวหรือข้อจำกัดที่ไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีดังกล่าว การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าว จะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

8. ซอฟแวร์/เนื้อหาของบุคคลที่สาม

 

ซิกนิฟาย จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ใด ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สามซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ไม่ว่าจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติดังกล่าวไว้ โดยเว็บไซต์หรือโดยบุคคลที่สามตามเงื่อนไขการใช้ การเชื่อมโยงใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ได้เป็นการรับรองเว็บไซต์อื่น ๆ และไม่มีการตัดสินหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ทันเวลา หรือความเหมาะสมของเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เว็บไซต์อาจเชื่อมโยง และเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้า

บางซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตที่เกี่ยวข้องใด ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงใบอนุญาตที่ ซอฟต์แวร์นที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทางเท่านั้นและห้ามทำซ้ำเผยแพร่หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ใหม่

การรับประกันใด ๆ หากเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะใช้เฉพาะตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในข้อตกลงการอนุญาตที่เป็นไปตามข้อกำหนด ซิกนิฟาย,บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ผู้อนุญาต, ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ ในที่นี้ปฏิเสธโดยชัดเจนในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้หรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ล่วงเกิน หรือการไม่ล่วงล้ำเกี่ยวกับซอฟท์แวร์

9. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ในเนื้อหาและเว็บไซต์ที่ระบบแสงสว่างของฟิลิปส์, บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและ/หรือผู้ร่วมค้า การรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์และลำดับการจัดลำดับ และการจัดการของเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นของระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ และ/หรือคู่ค้า หรือผู้อนุญาตของบริษัท สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาและเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในที่นี้.

 

PHILIPS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ของ Koninklijke Philips N.V. และ บริษัทในเครือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของ Koninklijke Philips N.V.. การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของ Philips เมื่ออ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทของเรา หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ip.philips.com.

 

การใช้และการจดทะเบียนชื่อ PHILIPS นี้สงวนไว้สำหรับ Koninklijke Philips N.V.. คุณไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้ชื่อบริษัท ชื่อทางกฎหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน หรือชื่ออื่นๆ ที่มีการระบุหรือคำอธิบายของชื่อ PHILIPS หรือชื่อใดๆที่คล้ายคลึงกัน หรือชื่อใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนหนึ่งของชื่อฟิลิปส์ และรวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นที่จดทะเบียนโดย Koninklijke Philips NV.

 

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดของระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ และบริษัทในเครือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของ Signify การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ เมื่ออ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่trademarks.lighting@signify.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

10. กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์


เว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสาธารณะและข้อมูลใด ๆ ที่ส่งมาจะถือว่าไม่เป็นความลับ คุณรับทราบว่า การส่งสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณจัดเตรียมไว้จะถือเป็น "สิ่งตีพิมพ์" ของการประดิษฐ์ดังกล่าวภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

คุณรับทราบว่าเนื้อหาใด ๆของผู้ใช้ที่ส่งและ/หรือเรื่องที่เกี่ยวกับเว็บไซต์อาจเป็นเรื่องของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของซิกนิฟาย บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทคู่ค้าหรือบุคคลที่สาม หากคุณพิจารณาใช้ประโยชน์จากแนวคิด,ข้อเสนอ,คำแนะนำ,หรือแนวทางแก้ไขหรือเนื้อหาผู้ใช้อื่น ๆ ที่ส่งมายังเว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมก่อนที่จะกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสวงประโยชน์

11. ข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา


หากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่โพสต์ไว้ในฟอรัม) ด้วยวิธีการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดส่งหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของซิกนิฟาย ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง . ตามพระราชบัญญัติ Digital Millennium Copyright Digital ของสหรัฐฯ, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), คุณได้รับการแจ้งที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  •          ลายเซ็นทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด;
  •          การระบุของงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากมีการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์หลายรายการในเว็บไซต์ออนไลน์เพียงแห่งเดียว จะมีการแจ้งเตือนเพียงรายการเดียว จะแสดงรายการดังกล่าวที่ ไซต์นั้น;
  •          การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะต้องถูกนำออกหรือเข้าถึงซึ่งจะต้องปิดการใช้งานและข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะอนุญาตให้เราหาข้อเท็จจริงได้;
  •          ข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอที่ให้เราสามารถติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ที่คุณอาจได้รับการติดต่อ;
  •          ข้อความที่คุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกกล่าวเตือนเรื่องของมารยาทที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  •          ข้อมูลในหนังสือแจ้งที่ถูกต้องและภายใต้การลงโทษด้วยการเบิกความเท็จ ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด;ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อแจ้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์อาจได้รับดังนี้:อีเมลล์: Signify Netherlands B.V.
บริการทางกฎหมาย
วิทยาเขตไฮเทค 48
5656AE Eindhoven
เนเธอร์แลนด์

 

ข้อมูลก่อนหน้านี้มีไว้เพื่อแจ้งถึงซิกนิฟาย ว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณอาจถูกละเมิด คำถามอื่น ๆ เช่นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการโพสต์และ / เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับการตอบสนองผ่านขั้นตอนนี้.

12. การชดใช้ค่าเสียหายและการปลดหนี้


คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและทำให้ซิกนิฟายไม่เป็นอันตราย รวมทั้งบริษัทสาขา,บริษัทในเครือ,บริษัทคู่ค้า,  ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซัพพลาย เจ้าหน้าที่,หัวหน้า,พนักงาน,ผู้ถือหุ้น,ตัวแทนทางกฎหมาย,เอเย่นต์,ตัวแทนสืบทอดและมอบหมาย,จากความเสียหายความรับผิดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผลและผู้เชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) ที่เกิดขึ้นจากการโพสต์เนื้อหาหรือการส่งข้อความข้อมูลวัสดุใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณส่งมาในเว็บไซต์หรือการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยคุณ ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดจากข้อความใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์โดยคุณ ซิกนิฟายขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณและข้อมูลอื่นใดที่ซิกนิฟายอาจมีเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณ

หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายหนึ่งราย หรือมากกว่า คุณตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและปล่อยให้ซิกนิฟาย บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัท คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตัวแทนทางกฎหมาย ผู้สืบทอด และได้รับมอบหมายจากข้อเรียกร้องความต้องการและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่องของทุกชนิดและลักษณะที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งเกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

13. การปิดระบบของไซต์

 

เรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปิดเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือยินยอม เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบในการจัดเก็บหรือลบเนื้อหาใด ๆ และ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้

14. ผลิตภัณฑ์ซิกนิฟาย


เว็บไซต์อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการของซิกนิฟาย ที่อาจไม่สามารถ (มีใช้) ใช้ได้ในประเทศใดประเทศหนึ่ง การอ้างอิงใด ๆ ไม่ได้หมายความหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ทุกเวลาในประเทศใดประเทศหนึ่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ซิกนิฟาย ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 1

15. ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยแห่งท่าเรือ ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538


ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการแจ้งเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานและธุรกิจของซิกนิฟาย และแผนงานและเป้าหมายบางประการของซิกนิฟายที่เกี่ยวกับรายการเหล่านี้ เราเตือนผู้อ่านว่าแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตและผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างของแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เราได้ทำเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา ประมาณการการเติบโตของยอดขาย EBITA ในอนาคต และการประหยัดต้นทุน การพัฒนาในอนาคตของธุรกิจอินทรีย์ของเรา รวมทั้งประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการในอนาคตและฐานะการเงินของเรา โดยลักษณะทั่วไป แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคต และมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง และการพัฒนาแตกต่างอย่างมากจากที่แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้หรือโดยนัย แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก การดำเนินกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุและดำเนินการซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จ และรวมการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเข้ากับธุรกิจการตั้งค่าของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสามารถของเราในการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสามารถของเราในการตระหนักถึงประโยชน์ของกลยุทธ์นโยบาย และการดำเนินการของหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และผลกระทบของการแข่งขันซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอยู่มากมาย นอกเหนือการควบคุมของเรา ผลที่ตามมาในอนาคตของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากแผนการเป้าหมายและความคาดหวังที่กำหนดไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆจะระบุไว้ในเอกสารของเราที่ยื่นต่อ หรือได้รับการจัดเตรียมให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ("สำนักงาน ก.ล.ต. ") รวมทั้งในรายงานประจำปีล่าสุดของเราในแบบฟอร์ม 20-F ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov. แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่กระทำโดยหรือในนามของเราจะพูดถึงเฉพาะวันที่ที่ทำ เราไม่ได้แจ้งล่วงหน้าสำหรับการแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่คำแถลงใดๆ มีอยู่ อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราได้ทำหรืออาจทำขึ้นในเอกสารที่เรายื่นหรืออาจยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

16. การระงับข้อพิพาท

 

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณตกลงที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลที่ไม่เฉพาะเจาะจงของศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อข้อพิพาทข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการมีอยู่หรือความถูกต้องของเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ โดยที่คุณตกลงที่จะยื่นข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำดังกล่าวต่อศาลอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

17. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

 

หากบทบัญญัติใดๆของเงื่อนไขการใช้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติที่ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเดิมมากที่สุด และจะมีการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่

18. ไม่มีการสละสิทธิ์


ความผิดพลาดที่เป็นส่วนของซิกนิฟายในการบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ถือเป็นการสละสิทธิใดๆ ของซิกนิฟาย ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ว่าจะเป็น การกระทำในอดีตหรือในอนาคตของบุคคลใด ๆ การรับเงินของซิกนิฟาย หรือการพึ่งพาผู้ใดในการดำเนินการของซิกนิฟายจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ เฉพาะการสละสิทธิ์โดยลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากซิกนิฟายจะมีผลตามกฎหมายใดนั้นๆ

19. หัวเรื่อง

 

หัวเรื่องของส่วนต่างๆของเงื่อนไขการใช้นี้แทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ หรือมีผลต่อความหมายหรือการตีความของเงื่อนไขการใช้

 

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมเว็บไซต์ของเรา

 

อัปเดตล่าสุด: 28 มกราคม 2019