การยับยั้งเชื้อบนพื้นผิวด้วย UV-C

การฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว

เมื่อมีคนไอหรือหายใจออก บุคคลนั้นจะปล่อยละอองของเหลวออกมา ละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกล้เคียง เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะ หรือคีย์บอร์ด เนื่องจากไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวต่างๆ เช่น ไม้และโลหะได้นาน 4-5 วัน ผู้อื่นอาจติดเชื้อได้โดยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อน จากนั้นจับตา จมูก หรือปากของตน

แหล่งที่มา: องค์การอนามัยโลก

การฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว
สภาพแวดล้อมและวัตถุที่มีการสัมผัสสูง

การฆ่าเชื้อด้วย UV-C อย่างล้ำลึกในสภาพแวดล้อมและวัตถุที่มีการสัมผัสสูง

ในพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่น โรงเรียน ร้านค้าปลีก อุตสาหกรรม สำนักงาน และการขนส่งสาธารณะ UV-C สามารถใช้ในการยับยั้งเชื้อพื้นผิวอย่างล้ำลึก (เช่น พื้น ผนัง) 

  • โคมไฟแบบเปิด: ติดตั้งถาวรบนเพดาน ฉายแสง UV-C ได้โดยตรงโดยไม่ต้องปิดบัง ดังนั้นจึงไม่มีใครอยู่ในห้องได้ ระบบควบคุม จำเป็นเพื่อช่วยแก้ไขการใช้งาน
  • รถเข็น UV-C: สามารถวางไว้ตรงกลางห้องขนาดมาตรฐานเพื่อยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียบนพื้นผิว การควบคุมการป้องกันมาพร้อมตัวจับเวลาเพื่อวางแผนการฆ่าเชื้อตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รีโมทคอนโทรล และเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว  
  • หุ่นยนต์ UV-C: หุ่นยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันไวรัสภายในอาคาร หุ่นยนต์เหล่านี้จะนำทางโดยอัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อพื้นผิวและมีการควบคุมการป้องกันต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานถูกต้อง

การใช้งานทั่วไปของหลอดไฟ UV-C ฆ่าเชื้อโรค

UV-C สามารถใช้ในภาคการขนส่งเพื่อฆ่าเชื้อพื้นผิวภายใน - ไอคอน

UV-C สามารถใช้ในภาคการขนส่งเพื่อฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในร้านค้าปลีก (ตะกร้าสินค้า เคาน์เตอร์) ภาคอุตสาหกรรมและสำนักงาน

UV -C สามารถฆ่าเชื้อสายพานขนส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ - ไอคอน

ในอุตสาหกรรมอาหาร UV -C สามารถฆ่าเชื้อสายพานขนส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ถ้วยโยเกิร์ต ขวดน้ำดื่ม ฯลฯ) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาผลิตภัณฑ์โดยตรงเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณค่าทางโภชนาการ (ต้องใช้สารกันบูดน้อยลง)

เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือโรคโดยการฉายรังสี UV-C โดยตรง - ไอคอน

เมื่อปลูกพืช สามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือโรคได้ด้วยการฉายรังสี UV-C โดยตรง ซึ่งช่วยลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

UV-C ให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษหลังจากทำความสะอาด - ไอคอน

สำหรับอุปกรณ์ในครัวเรือน เช่น เครื่องฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก เครื่องอบจาน ฯลฯ UV-C ให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษหลังการทำความสะอาด และช่วยรักษาพื้นผิวที่สะอาดระหว่างการเก็บรักษา

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย พันธมิตร หรือผู้ให้บริการติดตั้งที่เชี่ยวชาญด้านระบบแสงสว่างเพื่อการยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ของ Philips

บริการยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

บริการยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

ประสิทธิภาพและการใช้งานที่ถูกต้องของโซลูชัน UV-C เริ่มต้นด้วยการออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ 35 ปีในผลิตภัณฑ์และการใช้งาน UV-C เราจึงให้บริการ UV-C ตลอดระยะต่างๆ ของวงจรในโครงการ รวมถึงการออกแบบ การจัดการโครงการ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ ดูที่เว็บไซต์บริษัท Signify สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ของเรา

คำเตือน

ระบบแสง UV-C มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้อย่างถูกวิธี การสัมผัสถูกรังสี UV-C โดยตรงเป็นอันตราย ระบบแสงต้องได้รับการติดตั้งโดยมีเครื่องป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเสมอ (เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับบุคคลหรือตัวจับเวลา) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแสงและการบาดเจ็บสาหัสต่อดวงตาและผิวหนัง โคมไฟฆ่าเชื้อด้วย UV-C ที่เราจำหน่ายโดยไม่มีเครื่องป้องกันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ใช้เป็นส่วนประกอบในระบบยับยั้งเชื้อซึ่งมีเครื่องป้องกันดังระบุไว้เท่านั้น แต่ไม่จำกัดเฉพาะที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือผู้ใช้

โคมไฟยับยั้งเชื้อด้วยแสง UV-C จาก Philips ต้องดำเนินการจัดจำหน่ายโดย Signify หรือพันธมิตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น และต้องได้รับการติดตั้งโดยผู้ชำนาญงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกฎหมายที่เข้มงวดของเรา

หลอดไฟ UV-C ของเราไม่มีการรับรองหรือการอนุมัติว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ในทุกภูมิภาคของโลก และไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ยังไม่ควรนำไปใช้ในการติดตั้งหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดและ/หรือนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม พืชและ/หรือวัสดุที่เปิดรับ UV-C ในปริมาณรังสีที่สูงกว่าอาจได้รับความเสียหายและ/หรือเปลี่ยนสีได้