ความเป็นส่วนตัวของ Philips lighting

ที่ Philips lighting เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างยิ่ง

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเรา เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจร่วมกัน เราจึงตั้งเป้าหมายเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเคารพในแนวทางความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นวิธีที่เราเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจัดการข้อมูลของคุณตามความต้องการและความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภค ลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ Philips lighting ช่วยให้คุณควบคุมวิธีการจัดการ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของคุณได้

สำนักงานความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรามุ่งมั่นที่จะจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก ทีมงานความเป็นส่วนตัวส่วนกลางของเราจะแนะนำและสนับสนุนทั้งบริษัทเพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ และเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

ในเว็บไซต์นี้ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคล คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะลูกค้าผู้บริโภคและลูกค้าธุรกิจ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Philips lighting