คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  Showing food
  in a fresh light

  FreshFood

   

  The fresher your food looks, the more appealing it is. LED luminaires show your produce in its best light, bringing out bright colors and textures you can almost taste. Not only does the lighting entice customers to buy, but it enhances your overall store experience with clear visibility. Energy-efficient LEDs also help the environment, and reduce your payback time. Make the switch today.

  A table that shows the FreshFood recipes
  A table that shows FreshFood product portfolio and when the products will be available

  Cases

  Contact us

   

  For business enquiries regarding any of our professional lighting systems, please use this form

   

  Use our detailed form for elaborate questions