แสง UV-C ที่ยับยั้งการทำงานของไวรัสช่วยปกป้องนักศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน

การฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสง UV-C ในอาคารเรียน

การฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสง UV-C ในอาคารเรียน

อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

เนื่องจากการเปิดโรงเรียนใหม่อย่างปลอดภัยถือเป็นปัญหาหลักในการระบาดใหญ่ของ COVID-19 การนำรังสี UV-C ของ Philips ที่ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศส่วนบนมาใช้จะช่วยปกป้องครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 

การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ของ Philips
การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ของ Philips โคมไฟติดผนังที่ฆ่าเชื้อโรคในอากาศส่วนบนด้วยรังสี UV-C ของ Philips สามารถยับยั้ง 99.99% ของเชื้อ SARS-COV-2 ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ในอากาศของห้องได้ภายใน 10 นาที
เครื่องติดเพดานสำหรับฆ่าเชื้อในอากาศส่วนบนด้วย UV-C

ความท้าทายของลูกค้า

โรงเรียนเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพในชั้นเรียนที่ปลอดภัยและน่าเรียนซึ่งใช้มาตรฐานด้านสุขภาพทางสังคมในรูปแบบใหม่ พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากมาชุมนุมกันจะต้องปลอดภัยและปราศจากไวรัสมากที่สุด ด้วยการเลือกใช้แสงฆ่าเชื้อ UV-C ทำให้โรงเรียนพัฒนาไปไกลกว่ามาตรการที่เป็นที่รู้จัก เช่น การระบายอากาศบ่อยครั้ง ซึ่งมักจะพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงบางส่วนหรือเป็นไปไม่ได้ในเชิงเศรษฐกิจ การเข้ามาแก้ไขด้านการบำบัดอากาศอาจเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อไวรัสอย่าง SARS-CoV-2 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่ให้แพร่กระจายได้

ติดผนังสำหรับฆ่าเชื้อในอากาศส่วนบนด้วย UV-C

โซลูชัน

โคมไฟฆ่าเชื้อในอากาศส่วนบนด้วยรังสี UV-C ของ Philips รับประกันการฆ่าเชื้อในอากาศที่รวดเร็วและเกือบจะสมบูรณ์ในทุกห้อง โดยใช้วิธีพาความร้อนแบบธรรมชาติหรือการระบายอากาศด้วยเครื่องกล อากาศจะไหลไปยังชั้นบนสุดของห้องซึ่งอากาศจะสัมผัสกับแสง UV-C ที่ฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นจะผสมเข้ากับอากาศในส่วนล่างของห้องด้วยกันอีกครั้ง ให้การปกป้องมากขึ้นแก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ในห้องที่ระบายอากาศได้จำกัด

โคมไฟติดผนังสำหรับฆ่าเชื้อในอากาศส่วนบนด้วย UV-C ของ Philips สามารถยับยั้ง 99.99% ของเชื้อ SARS-COV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ในอากาศของห้องได้ภายใน 10 นาที เมื่อเวลา 20 นาทีผ่านไป เชื้อไวรัสจะต่ำกว่าระดับที่ตรวจพบได้*

1อ้างอิงจากการวิจัยที่ดำเนินการโดย Innovative Bioanalysis ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจาก CAP, CLIA และ AABB ค้นหารายงานได้ที่นี่ สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ในอากาศ

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

การฆ่าเชื้อในอากาศด้วย UV-C - 't Klaslokaal

การติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วย UV-C ของ Philips UV-C ทำให้ 't Klaslokaal เป็นยิมแห่งแรกที่ฆ่าเชื้อในอากาศในพื้นที่ออกกำลังกายในเนเธอร์แลนด์

โอกาสประสบความสำเร็จในฟุตบอลมากขึ้นด้วยระบบแสงสว่างเพื่อการยับยั้งเชื้อโรคด้วย UV-C

PSV Eindhoven เลือกหลอดไฟฆ่าเชื้อในอากาศด้วย UV-C ของ Philips เพื่อปกป้องสนามกีฬาจากแบคทีเรียและไวรัส