การปรับปรุงระบบแสงสว่าง

โรงงานฟิลิปส์ - เมือง Pila ประเทศโปแลนด์

โรงงานฟิลิปส์ที่เมือง Pila ประเทศโปแลนด์

ประหยัดพลังงาน 42% และพนักงานมีสภาพการทำงานที่ดีขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้ไฟ Pacific LED

โรงงานฟิลิปส์ - เมือง Pila ประเทศโปแลนด์
การดำเนินงานของ Signify Lighting Poland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระหว่างประเทศดังกล่าว หมายความว่า หากเราต้องการเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ เราต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
- Marek Huzarewicz, ซีอีโอของ Philips lighting Poland SA
โรงงานฟิลิปส์ - เมือง Pila ประเทศโปแลนด์

ความท้าทายของลูกค้า

เป้าหมายของการปรับปรุงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้ประโยชน์ที่จับต้องได้ในด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานของพนักงานอีกด้วย

ระบบแสงสว่างที่เหมาะสม

การติดตั้งระบบแสงสว่างใหม่นี้รวมถึงการติดตั้ง Pacific LED WT460C ซึ่งมาแทนที่โซลูชันแบบเดิมก่อนหน้านี้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และประสิทธิภาพสูงของระบบแสงสว่างนี้ช่วยให้โรงงานสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 49 สัปดาห์ต่อปีโดยไม่มีการหยุดชะงักทางด้านเทคโนโลยี การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใหม่กับการติดตั้งก่อนหน้านี้พิสูจน์ได้ว่าโซลูชันปัจจุบันมีอัตราการประหยัดที่ระดับ 58% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานในอดีต นอกจากนี้ การติดตั้ง Pacific LED WT460C ยังใช้ในการปรับปรุงคุณภาพระบบแสงสว่างของจุดทำงานเฉพาะอีกด้วย

ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณการได้ภายใน 2 ปีเท่านั้น งานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วไม่เพียงให้ประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยช่วยลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ

การติดตั้งไฟใหม่นี้สามารถลดเอฟเฟกต์แสงจ้า ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อสายตาของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มของแสงและปรับอุณหภูมิสีของแสงให้เป็นหนึ่งเดียว

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง