แสงสว่างกลางคืนที่เป็นมิตรกับค้างคาว

Nieuwkoop,

เนเธอร์แลนด์

ด้วยความที่มีสัตว์และพืชที่หายากและอ่อนแอหลายชนิด Zuidhoek ในเขตเทศบาลเมือง Nieuwkoop ในเนเธอร์แลนด์จึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Natura 2000 ในปี 2011 เทศบาลได้ตัดสินใจเปลี่ยน Zuidhoek เป็นย่านที่อยู่อาศัยโดยการสร้างบ้าน 89 หลังหลังจากประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลการวิจัยพบว่าเป็นพื้นที่นี้เป็นแหล่วอาหารที่สำคัญสำหรับค้างคาวพันธุ์หายากบางชนิด

3 Nieuwkoop
ด้วยการออกแบบระบบแสงสวาง วัตถุประสงค์โดยรวมคือเพื่อเพิ่มคุณภาพของความมืด และผมต้องการหาแหล่งกำเนิดแสงที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
Robert Jan Vos นักออกแบบระบบแสงสว่างอิสระจาก IALD
ปัญหาท้าทายของลูกค้า Nieuwkoop

ความท้าทายของลูกค้า

ผลการวิจัยพบว่าเป็นพื้นที่นี้เป็นอาหารที่สำคัญสำหรับค้างคาวพันธุ์หายากบางชนิด

ดังนั้น ก่อนดำเนินโครงการที่อยู่อาศัย เทศบาลจึงต้องวางมาตรการอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงระบบแสงสว่างที่ไม่รบกวนการหาอาหารในเวลากลางคืนและกิจกรรมของค้างคาวในตอนกลางคืน

ระบบแสงสว่างที่เหมาะสม

"ประเด็นสำคัญของโครงการคือการสร้างแนวความคิดการจัดสวนตามธรรมชาติ โดยที่โครงการที่อยู่อาศัยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในท้องถิ่น" Robert Jan Vos ที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบแสงสว่าง ซึ่งเป็นผู้จัดทำแผนระบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยกล่าว

เพื่อให้แน่ใจว่าประชากรค้างคาวที่อาศัยอยู่ใน Nieuwkoop จะไม่ถูกรบกวนในเวลากลางคืน เทศบาลจึงเลือกสูตรแสงของ Philips ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Wageningen และ NGO ที่ทำงานภาคสนาม ทั้งสีและความยาวคลื่นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าค้างคาวสามารถใช้ชีวิตกับเวลากลางคืนได้ราวกับว่าไม่มีแสงประดิษฐ์อยู่ในพื้นที่ ในขณะที่ยังคงให้ทัศวิสัยที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น ดังนั้นจึงไม่มีการลดทอนความปลอดภัยลง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพระดับแสงอีกระดับ เทศบาลได้ติดตั้งระบบจัดการระบบแสงสว่างระยะไกลของ Interact City เพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะเปิดเมื่อจำเป็นเท่านั้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Nieuwkoop

เป็นไปตามวัตถุประสงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์

การประยุกต์ใช้สูตรแสงเฉพาะที่สนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยของเทศบาลใน Zuidhoek ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอุดมคติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ Natura 2000

ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นสูงสุดและประสิทธิภาพที่เหมาะสม

เทศบาลมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ในการดำเนินการตามกำหนดการหรี่แสงและปฏิทินลดแสงประจำปีได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการระบบแสงสว่างของ Interact City ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าแสงประดิษฐ์จะใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้เหมาะสม

พื้นที่น่าอยู่

สร้างพื้นที่น่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน

ระบบไฟส่องสว่างแบบใหม่นี้ช่วยให้แน่ใจว่าค้างคาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จะไม่ถูกรบกวนด้วยสีและความยาวคลื่นของแสงประดิษฐ์ ในขณะเดียวกันก็ให้ทัศนวิสัยที่ดีและความรู้สึกปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้อยู่อาศัย

Interact city

ระบบไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับ Interact City และซอฟต์แวร์การจัดการช่วยให้คุณมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงการให้บริการของเมือง ปรับปรุงความปลอดภัยของพลเมือง ตกแต่งพื้นที่สาธารณะให้สวยงาม สร้างการมีส่วนร่วมกับพลเมือง และส่งเสริมความภาคภูมิใจของพลเมือง

Mini 300 Stealth LED

การใช้แสงที่เหมาะสมสามารถช่วยปกป้องพืชและสัตว์ที่มีค่าได้ การใช้ LED Mini 300 Stealth LED ร่วมกับสูตรแสงสว่างที่เป็นมิตรกับค้างคาวของเรา เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานบนถนนและที่พักอาศัยที่ต้องการปล่อยให้ธรรมชาติไม่ถูกรบกวนในตอนกลางคืน

สูตรแสงเฉพาะสำหรับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอันมีค่า

สูตรแสงเฉพาะสำหรับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอันมีค่า

ทีมงาน

เขตเทศบาล Nieuwkoop

ลูกค้า

Robert Jan Vos

ผู้ออกแบบระบบแสงสว่าง