คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  การจัดการดูแลครบวงจรระดับสูง
  สำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่างของคุณ

  บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง

  ยืดอายุงานติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างของคุณ

  บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง

  แพ็กเกจระดับ Essential
  ปกป้องการลงทุนของคุณ

   

  ยืดอายุงานติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างและคุ้มครองการลงทุนของคุณ

  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
  • มาพร้อมสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ การสนับสนุนโดยทีมงานช่วยเหลือ และบริการซ่อมบำรุง
  • บริการช่วยเหลือระยะไกลในช่วงเวลาทำการ เพื่อการสนับสนุนที่รวดเร็วฉับไว
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  การดำเนินงานระบบแสงสว่างที่ไม่ยุ่งยาก - ฝ่ายบริการจากฟิลิปส์

  แพ็กเกจระดับ Premium
  การดำเนินงานที่ไม่ยุ่งยาก

   

  เพื่อความอุ่นใจและให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งกว่า เลือกแพ็กเกจระดับ Premium ซึ่งรวมบริการทุกอย่างในแพ็กเกจระดับ Essential – แต่ที่มากกว่านั้นคือ:

  • บริการที่ครอบคลุมครบถ้วนโดยมีค่าใช้จ่ายคงที่เป็นรายปี
  • แรงงานและวัสดุ (ชิ้นส่วนอะไหล่และ/หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน) ในกรณีเหตุขัดข้อง
  • วิศวกรซ่อมบำรุงที่ผ่านการฝึกอบรม สำหรับบริการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและป้องกันถึงสถานที่
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  Soundlight Comfort คือคำตอบ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยฟิลิปส์และ Ecophon โดยจะดูดซับเสียงส่วนเกินและให้แสงที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้เทคโนโลยี LED
  บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง - ฝ่ายบริการจากฟิลิปส์

  แพ็กเกจระดับ Premium+
  ปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสม

   

  สำหรับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและความสามารถในการควบคุม รวมถึงการบริหารจัดการครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกแพ็กเกจระดับ Premium+ ซึ่งมอบบริการทุกอย่างที่รวมอยู่ในแพ็กเกจระดับ Premium – แต่ที่มากกว่านั้นคือ:

  • ผลวิเคราะห์การใช้งานและความต้องการแสงสว่างของคุณอย่างถี่ถ้วน พร้อมรายงานโดยละเอียด 
  • บริการให้คำปรึกษาโดยต่อเนื่อง
  • การฝึกอบรม การปรับระบบแสงสว่างให้เหมาะสมที่สุด และการจัดการเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
  • เอกสารรายละเอียดใน Philips MyServices Portal

  กรณีศึกษา

  เบย์บริดจ์

  การใช้บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้งเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน

   

  จากแต่เดิมที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นงานศิลปะติดตั้งเพียงชั่วคราว ปัจจุบัน Bay Lights กลายมาเป็นจุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชมประจำย่านเบย์ แพลตฟอร์มระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันผ่านคลาวด์นี้เป็นผลงานจากฟิลิปส์ ดูแลผ่านสัญญาบริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง จึงมั่นใจได้ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย

  เชิญติดต่อเราได้เสมอ
  เรายินดีที่จะรับฟังเรื่องราวจากคุณ