GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

GreenPerform Batten G3 BN398C, 26 W, 3800 lm, 6500 K, Opal

รหัสการสั่งซื้อ: 911401565291
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692382865620100