GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED69/865 L1200 L1 W WB

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 6500 K, Opal, Wireless

รหัสการสั่งซื้อ: 911401551102
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692382865764200