Service Form CRM

ติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุน มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอใช้บริการ

โปรดกรอกข้อมูลในช่องด้านล่างเพื่อให้เราสามารถตอบคำถามของคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุด

โปรดระบุรายละเอียดของเหตุผลในการสอบถามของคุณ กรุณาให้ข้อมูลมากที่สุด

โปรดเลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการการสนับสนุนหากเป็นที่รู้จักของคุณ

ในกรณีที่คุณทราบหมายเลขอ้างอิงของลูกค้า คุณสามารถระบุได้ที่นี่ สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงคำถามกับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น- 900123456

    ถึงจำนวนไฟล์สูงสุดแล้ว 

    ฉันต้องการรับการสื่อสารการส่งเสริมการขายส่วนบุคคลจากแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Signify เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การจัดกิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติม *

    ฉันเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งาน *

    * โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการสอบถามทางธุรกิจ คำขอส่วนตัวอาจมีความล่าช้าในการตอบกลับ