คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  CityTouch

  three islands, one lighting system

  Lighting Ports,

  Tenerife, Spain

   

  The Port Authority of Santa Cruz de Tenerife manages lighting on three islands from one location with CityTouch software.

  Port of Tenerife at night

  We found CityTouch
  to be the ideal solution

  for managing our outdoor lighting system.”
  Walking path at High Tech Campus lighted up with Philips outdoor lighting to increase safety in the night
  Walking path at High Tech Campus lighted up with Philips outdoor lighting to increase safety in the night

  Customer challenge

   

  The Port Authority of Santa Cruz de Tenerife manages lighting on three islands from one location with CityTouch software. Originally, the port authority was facing several challenges: First, managing lighting on three islands was difficult and time-consuming. Second, they were looking to improve the facilities for tourists and citizens. And finally, the port authority wanted to cut its energy consumption. CityTouch has helped the organization meet all of these.

  Bridge at High Tech Campus start illuminating as the sun goes down

  The right lighting

   

  After replacing their lights with LEDs and implementing CityTouch software, the Port Authority achieved energy savings of 81%. They can now manage lights on all three islands from their computer – wherever they are. The Port Authority also enjoys the flexibility of adapting light levels of each port individually. And finally, it is not necessary anymore to send repair crews around – lights send automatically an email to the responsibility if they need repair.

  CityTouch is a software platform for outdoor lighting. It allows operators to monitor and manage the public outdoor lighting system. They can also store, visualize, and analyze historical information about luminaire performance.

   

  View system

  Related cases