คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  Szczecin city

  connects life with light

  Connected lighting

  for Szczecin

   

  Szczecin is the first city in Poland to manage public lighting via Philips IntelligentCity connected lighting system.

  Szczecin city connects life with light

  The total connected lighting system
  provides massive cost savings

  up to 70%. This is an incredible contribution to the smart city approach of Szczecin.”

   

  - Piotr Krzystek, President of Szczecin City

  Szczecin city connects life with light
  Szczecin city connects life with light

  Customer challenge

   

  In the interests of enhancing its attractiveness and competitiveness, the city’s municipal authorities raised funding under the priority program “Green Investment Scheme” (GIS) - SOWA “Energy efficient street lighting” aimed at replacing existing street lighting with a modern, eco-friendly and economical system.

  Szczecin city connects life with light

  The right lighting 

   

  In total 4,985 Luma luminaires were installed, 1,888 are managed by CityTouch LightWave remote management software. Through communication and control of the individual light points in this network, the previous static lighting system is transformed into an intelligent system controlled from the operator’s computer.

  Benefits

  Szczecin city connects life with light
  city touch

  CityTouch

  CityTouch is a software platform for outdoor lighting. It allows operators to monitor and manage the public outdoor lighting system. They can also store, visualize, and analyze historical information about luminaire performance.

  View system

  Related cases