คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  Sport Arena 

  Experience

  KhonKaen Stadium

  KhonKaen, Thailand

   

  Khon Kaen stadium wanted to serve local and national competitions so they needed to improve their lighting to have enough light for the competition.

  khon-kaen-stadium-03-hires.jpg

  Khon Kaen
  stadium

  wanted to serve local and national competitions so they needed to improve their lighting to have enough light for the competition."
  khon-kaen-stadium-20-hires.jpg

  Customer challenge

   

  Philips had to face competitors who could set their products prices lower, but Philips could gain more trust from consumers because Philips is a real professional in this field that enabled consumers believed in us.

  khon-kaen-stadium-21-hires.jpg

  The right lighting


  Philips suggested them to use Arena Vision which ables them to provide better quality of light and higher brightness. Philips also offered to run the whole project providing the products, and professional installation and services. The products can provide better quality of light and higher brightness.
  • ArenaVision MVF403 C
   ArenaVision MVF403 C
   Since it was first introduced in 1988, Philips ArenaVision has proven to be the best floodlighting system ever for sports lighting applications, most of which have to fulfill the h...

  KhonKaen
  Stadium

  The Team

  Provincial Administration Organization

  Client

  To Website

  Philips Lighting Thailand

  Related Cases