ขณะนี้ คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ซึ่งมีเวอร์ชันแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับคุณ
การแนะนำ
  หลอดไฟ LED ช่วยประหยัดค่าไฟ

   

  หลอดไฟ LED ช่วยประหยัดเงินได้มากกว่า 350 บาทต่อปีสำหรับหลอดไฟแต่ละดวงที่คุณเปลี่ยน หลอดไฟ LED ของฟิลิปส์*

   

  อายุการใช้งานหลอด LED ยาวนานกว่า

   

  หลอดไฟLED ใช้งานได้ยาวนานกว่า จึงช่วยหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และยังช่วยลดปริมาณของเสียได้อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดพลังงานในระยะยาว
   

  หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานได้อย่างมาก

   

  • หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานได้อย่างมากเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิม เนื่องจากหลอดไฟนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าในการให้ค่าความสว่างในระดับเดียวกัน คุณทราบหรือไม่ว่าหลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าถึง 10 เท่า
   

  หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานได้มากถึง 90%

   

  • หลอดไฟ LED ช่วยคุณประหยัดพลังงานได้มากถึง 90% เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิมและยังให้ค่าความสว่างในระดับเดียวกัน


  • มี 2 ปัจจัยที่ทำให้หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด ได้แก่ การใช้พลังงานในระดับที่ต่ำมาก และอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก ซึ่งนั่นนับเป็นข่าวดี ไม่เพียงแต่สำหรับสิ่งแวดล้อมของเราเท่านั้น ยังเป็นข่าวดีสำหรับคุณอีกด้วย อายุการใช้งานที่ยาวนาน
   

  หลอดไฟ LED ใช้งานได้ยาวนานกว่าถึง 20-25 เท่า

   

  หลอดไฟ LED ใช้งานได้ยาวนานกว่าถึง 10-15 เท่าด้วยอายุการใช้งานมากถึง 15,000 ชั่วโมง” to “หลอดไฟ LED ใช้งานได้ยาวนานกว่าถึง 20-25 เท่าด้วยอายุการใช้งานมากถึง 25,000 ชั่วโมง