คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  ยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่บ้านของคุณด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและง่ายดาย

  ปกป้องบ้านของคุณจากเชื้อโรคต่างๆ

   

  ความสะอาดของพื้นผิวมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เราสามารถใช้แสงสว่างในการยับยั้งเชื้อบนพื้นผิวและช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้

  โซลูชันสำหรับการยับยั้งเชื้อโรคแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ

  แสง UV-C

   

  แสง UV-C สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาที

  การแสดงผลิตภัณฑ์แสงสว่าง led ที่มองเห็นได้

  ระบบแสงสว่าง LED ที่มองเห็นได้

   

  ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในสภาพแวดล้องอย่างต่อเนื่อง

  รายละเอียดสินค้า

  UV-C หรือไฟ LED ที่มองเห็นได้
  มีความแตกต่างหลักๆ ในด้านใดบ้าง

  เวลาในการยับยั้งเชื้อโรค
  ความมีประสิทธิภาพ

  ข้อจำกัด
  น้อยกว่า 45 นาที
  ยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์
  ห้ามไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในขณะที่โคมไฟกำลังทำงานอยู่


   

   

  ระบบแสงสว่าง LED ที่มองเห็นได้

   

  รายละเอียดสินค้า

  สองสามชั่วโมง
  ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์
  สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ขณะที่โคมไฟกำลังทำงานอยู่ได้
  เวลาในการยับยั้งเชื้อโรค
  ความมีประสิทธิภาพ

  ข้อจำกัด
  น้อยกว่า 45 นาที
  ยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์
  ห้ามไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในขณะที่โคมไฟกำลังทำงานอยู่


   

   

  ระบบแสงสว่าง LED ที่มองเห็นได้

   

  รายละเอียดสินค้า

  เวลาในการยับยั้งเชื้อโรค
  ความมีประสิทธิภาพ

  ข้อจำกัด
  สองสามชั่วโมง
  ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์
  สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ขณะที่โคมไฟกำลังทำงานอยู่ได้
  1. ประสิทธิภาพของการยับยั้งเชื้อโรคจะต่างกันไปตามเวลาในการยับยั้งเชื้อโรค ระยะห่าง และประเภทของพื้นผิว/วัตถุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือ/หน้าเว็บ
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae ซึ่งตรวจทาน อัปเดต และขยายโดย Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns และ James R. Bolton โดยโดยรับการสนับสนุนก่อนหน้านี้จาก Gabriel Chevrefils (2006) และ Eric Caron (2006) โดยมีการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญโดย Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) และ Karl G. Linden
  3. จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) ที่ Boston University ซึ่งได้รับการรวบรวมจากการทดลองในห้องแล็บ ที่ดำเนินการโดย Dr. Anthony Griffiths (รองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาแห่ง Boston University School of Medicine) และทีมงานของเขา ณ สถานที่ของ NEIDL (ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นหัวข้อสำหรับงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะมีขึ้นของ Boston University) ระบุว่าแหล่งกำเนิดแสง UV-C ของ Signify ที่ฉายไปที่พื้นผิววัตถุที่ใส่เชื้อ SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19) ไว้ ด้วยปริมาณรังสี UV-C ที่ 5mJ/cm2 (เวลารับการฉายแสง 6 วินาที) ทำให้เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีอยู่บนพื้นผิวนั้นลดลงถึง 99% งานวิจัยเดียวกันนี้ยังระบุว่า UV-C ที่มีปริมาณรังสีที่ 22mJ/cm2 สามารถลดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 บนพื้นผิวนั้น (เวลารับการฉายแสง 25 วินาที) ได้ถึง 99.9999% มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรในการวิจัยให้เมื่อร้องขอ
  4. A comparison of pulsed and continuous ultraviolet light sources for the decontamination of surfaces. McDonald K.F., Curry R.D., Clevenger T.E., Unklesbay K., Eisenstark A., Golden J., Morgan R.D. IEEE Trans. Plasma Sci. 2000;28:1581–1587. doi: 10.1109/27.901237