ขณะนี้ คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ซึ่งมีเวอร์ชันแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับคุณ
การแนะนำ

  ติดต่อ
  Philips

  รายละเอียดการติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับระบบแสงสว่างของคุณ

  ติดต่อเรา

  66 2 268 8522

   

  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 20:00

  วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00

  มืออาชีพ ด้านระบบแสงสว่าง

   

  ไปที่หน้าการสนับสนุนระบบแสงสว่างระดับมืออาชีพของเราสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อซักถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
   

  ไปที่การสนับสนุนระบบแสงสว่างระดับมืออาชีพ

  การสนับสนุน Royal Philips

   

  ไปที่หน้าการสนับสนุน Royal Philips สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อซักถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Philips ทั้งหมด
   

  ไปที่การสนับสนุน Royal Philips