More brands from

ติดต่อ
Philips

รายละเอียดการติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับระบบแสงสว่างของคุณ

ติดต่อเรา

66 2 268 8522

 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 20:00

วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00

มืออาชีพ ด้านระบบแสงสว่าง

 

ไปที่หน้าการสนับสนุนระบบแสงสว่างระดับมืออาชีพของเราสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อซักถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
 

ไปที่การสนับสนุนระบบแสงสว่างระดับมืออาชีพ

การสนับสนุน Royal Philips

 

ไปที่หน้าการสนับสนุน Royal Philips สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อซักถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Philips ทั้งหมด
 

ไปที่การสนับสนุน Royal Philips