คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  สวิตช์และอุปกรณ์เดินสายไฟอื่นๆ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (70)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ช่วง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง สวิตช์ 1 ทาง

   สวิตช์และช่อง

   สวิตช์ 1 ทาง

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง สวิตช์ประตู

   สวิตช์และช่อง

   สวิตช์ประตู

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง สวิตช์ 2 ทาง

   สวิตช์และช่อง

   สวิตช์ 2 ทาง

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง สวิตช์ 1 ทาง

   สวิตช์และช่อง

   สวิตช์ 1 ทาง

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง ช่อง 2P และสวิตช์

   สวิตช์และช่อง

   ช่อง 2P และสวิตช์

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง ช่อง 2P+E และสวิตช์แบบ 1 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   สวิตช์และช่อง

   ช่อง 2P+E และสวิตช์แบบ 1 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
   • ชุด
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง สวิตช์แบบ 2 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   สวิตช์และช่อง

   สวิตช์แบบ 2 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
   • ชุด
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง ที่ชาร์จ USB

   สวิตช์และช่อง

   ที่ชาร์จ USB

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีดำเมทัลลิค
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง สวิตช์แบบ 1 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   สวิตช์และช่อง

   สวิตช์แบบ 1 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
   • ชุด
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง ที่ชาร์จ USB

   สวิตช์และช่อง

   ที่ชาร์จ USB

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง ขั้วต่อ RJ 45

   สวิตช์และช่อง

   ขั้วต่อ RJ 45

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีดำเมทัลลิค
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   สวิตช์และช่อง ช่อง 2P+E และสวิตช์แบบ 1 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   สวิตช์และช่อง

   ช่อง 2P+E และสวิตช์แบบ 1 Gang 1 ทางพร้อมกริด

   • LeafStyle
   • โพลิคาร์บอเนต
   • สีดำเมทัลลิค
   • ชุด