คำแนะนำ
  LED เฉพาะจุด

  LED

  เฉพาะจุด

  5 วัตต์ (50 วัตต์), ขั้ว GU5.3, โทนแสงสีขาว, หรี่แสงไม่ได้ 8718696579572 ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

  ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

  • คุณลักษณะหลอดไฟ

   รูปทรง
   เฉพาะจุด
   หรี่แสงได้
   ไม่มี
   รูปทรงหลอดไฟ
   ไฟเฉพาะจุดแบบกระจายแสงทุกทิศทาง
   ช่อง
   GU5.3
  • ขนาดหลอดไฟ

   ความสูง
   46  mm
   ความกว้าง
   50  mm
  • ความทนทาน

   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   15  a
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   0.7
   อายุการใช้งานสั้น
   15,000  ชั่วโมง
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
  • คุณลักษณะการส่องสว่าง

   การใช้งาน
   แสงสำหรับการเน้น
   มุมของลำแสง
   24  °
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   การปรับอุณหภูมิสี
   6500  K
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาว
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   435  lm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
  • คุณลักษณะอื่นๆ

   กระแสของหลอดไฟ
   580  mA
   ประสิทธิภาพ
   87  lm/W
  • การใช้พลังงาน

   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   แรงดันไฟฟ้า
   12  V
   ขนาดวัตต์
   5  W
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   50  W
  • ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

   ความยาว
   4.7  cm
  • ค่าที่กำหนด

   มุมของลำแสงที่กำหนด
   24  °
   อัตราอายุการใช้งาน
   15,000  ชั่วโมง
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   435  lm
   ความเข้มข้นสูงสุด
   1700  cd
   อัตรากำลัง
   5  W
  • ข้อมูลทางเทคนิค

   ความถี่
   50-60  Hz
  • คุณลักษณะหลอดไฟ

   รูปทรง
   เฉพาะจุด
   การใช้งาน
   แสงสำหรับการเน้น
   EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์
   8718696579572
   มุมของลำแสงที่กำหนด
   24  °
   ความสูง
   46  mm
   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   15  a
   มุมของลำแสง
   24  °
   กระแสของหลอดไฟ
   580  mA
   น้ำหนักสุทธิ
   0.045  kg
   อัตราอายุการใช้งาน
   15,000  ชั่วโมง
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   0.7
   น้ำหนักสุทธิ
   0.052  kg
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   435  lm
   รูปทรงหลอดไฟ
   ไฟเฉพาะจุดแบบกระจายแสงทุกทิศทาง
   ความกว้าง
   50  mm
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   ความสูง
   5.500  cm
   ความเข้มข้นสูงสุด
   1700  cd
   ช่อง
   GU5.3
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
   การปรับอุณหภูมิสี
   6500  K
   ความยาว
   4.500  cm
   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   อัตรากำลัง
   5  W
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาว
   ความกว้าง
   4.500  cm
   แรงดันไฟฟ้า
   12  V
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   435  lm
   เลขที่วัสดุ (12NC)
   929001240208
   ขนาดวัตต์
   5  W
   ความยาว
   4.7  cm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   50  W
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
   ความถี่
   50-60  Hz