คำแนะนำ

  ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

  • คุณลักษณะ

   หรี่แสงได้
   ไม่มี
   การใช้ที่มุ่งประสงค์
   ในร่ม
   รูปทรงหลอดไฟ
   หลอดแบบ Single-ended
   ช่อง
   G10Q
   เทคโนโลยี
   LED
  • ขนาดหลอดไฟ

   น้ำหนัก
   0.22  kg
  • ความทนทาน

   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   30  a
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   70%
   อายุการใช้งานสั้น
   30,000  ชั่วโมง
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
  • คุณลักษณะการส่องสว่าง

   มุมของลำแสง
   120  °
   ความสม่ำเสมอของสี
   6 SDCM
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   การปรับอุณหภูมิสี
   6500  K
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาว
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   2000  lm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
  • คุณลักษณะอื่นๆ

   กระแสของหลอดไฟ
   170  mA
   ประสิทธิภาพ
   100  lm/W
  • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

   EAN
   8718699645359
   EOC
   871869964535900
   ชื่อผลิตภัณฑ์
   LED Circular 20W 865 G10q AP
  • การใช้พลังงาน

   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   แรงดันไฟฟ้า
   220-240  V
   ขนาดวัตต์
   20  W
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   32  W
  • ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

   ความยาว
   29.8  cm
  • ค่าที่กำหนด

   มุมของลำแสงที่กำหนด
   120  °
   อัตราอายุการใช้งาน
   30,000  ชั่วโมง
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   2000  lm
   อัตรากำลัง
   20  W
  • ข้อมูลทางเทคนิค

   ความถี่
   50-60  Hz
  • คุณลักษณะ [LED Circular 20W 865 G10q AP]

   EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์
   8718699645359
   มุมของลำแสงที่กำหนด
   120  °
   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   30  a
   มุมของลำแสง
   120  °
   กระแสของหลอดไฟ
   170  mA
   น้ำหนักสุทธิ
   0.106  kg
   อัตราอายุการใช้งาน
   30,000  ชั่วโมง
   การใช้ที่มุ่งประสงค์
   ในร่ม
   น้ำหนัก
   0.22  kg
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   70%
   ความสม่ำเสมอของสี
   6 SDCM
   น้ำหนักสุทธิ
   0.110  kg
   EAN
   8718699645359
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   2000  lm
   รูปทรงหลอดไฟ
   หลอดแบบ Single-ended
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   ความสูง
   30.500  cm
   EOC
   871869964535900
   ช่อง
   G10Q
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
   การปรับอุณหภูมิสี
   6500  K
   ความยาว
   3.600  cm
   ชื่อผลิตภัณฑ์
   LED Circular 20W 865 G10q AP
   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   อัตรากำลัง
   20  W
   เทคโนโลยี
   LED
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาว
   ความกว้าง
   30.500  cm
   แรงดันไฟฟ้า
   220-240  V
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   2000  lm
   ขนาดวัตต์
   20  W
   ความยาว
   29.8  cm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   32  W
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
   ความถี่
   50-60  Hz
  • คุณลักษณะ [LED Circular 20W 865 G10q AP 1CT/5]

   EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์
   8718699645359
   มุมของลำแสงที่กำหนด
   120  °
   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   30  a
   มุมของลำแสง
   120  °
   กระแสของหลอดไฟ
   170  mA
   น้ำหนักสุทธิ
   0.110  kg
   อัตราอายุการใช้งาน
   30,000  ชั่วโมง
   การใช้ที่มุ่งประสงค์
   ในร่ม
   น้ำหนัก
   0.22  kg
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   70%
   ความสม่ำเสมอของสี
   6 SDCM
   น้ำหนักสุทธิ
   0.220  kg
   EAN
   8718699645359
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   2000  lm
   รูปทรงหลอดไฟ
   หลอดแบบ Single-ended
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   ความสูง
   30.500  cm
   EOC
   871869964535901
   ช่อง
   G10Q
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
   การปรับอุณหภูมิสี
   6500  K
   สบายตา
   ได้
   ความยาว
   3.600  cm
   ชื่อผลิตภัณฑ์
   LED Circular 20W 865 G10q AP 1CT/5
   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   อัตรากำลัง
   20  W
   เทคโนโลยี
   LED
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาว
   ความกว้าง
   30.500  cm
   แรงดันไฟฟ้า
   220-240  V
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   2000  lm
   ขนาดวัตต์
   20  W
   ความยาว
   29.8  cm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   32  W
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
   ความถี่
   50-60  Hz