More brands from

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (13)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  คุณต้องการแสงสว่างแบบใด
  คุณสมบัติพิเศษ
  การปรับอุณหภูมิสี
  กำลังส่องสว่าง
  เทคโนโลยีหลอดไฟ
  ประเภทของหลอดไฟ

  เฉพาะจุด

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 5 วัตต์ (50 วัตต์)
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีขาว
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 5 วัตต์ (50 วัตต์)
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 3 วัตต์ (35 วัตต์)
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีขาว
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 3 วัตต์ (35 วัตต์)
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 4.6 วัตต์ (50 วัตต์)
   • GU10
   • โทนแสงสีขาว
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดชนิดแท่ง

   LED

   หลอดชนิดแท่ง

   • 9 วัตต์ (10 วัตต์)
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาวนวล
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 4 วัตต์ (35 วัตต์)
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีขาว
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED เฉพาะจุด

   LED

   เฉพาะจุด

   • 5.5 วัตต์ (50 วัตต์)
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   แสงฮาโลเจน

    

   แสงฮาโลเจน

   • 35 วัตต์
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   แสงฮาโลเจน

    

   แสงฮาโลเจน

   • 20 วัตต์
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   แสงฮาโลเจน

    

   แสงฮาโลเจน

   • 50 W
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   แสงฮาโลเจน

    

   แสงฮาโลเจน

   • 50 W
   • ขั้ว GU5.3
   • โทนแสงสีเหลือง