More brands from

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (2)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  คุณต้องการแสงสว่างแบบใด
  คุณสมบัติพิเศษ
  การปรับอุณหภูมิสี
  กำลังส่องสว่าง
  เทคโนโลยีหลอดไฟ

  Reflector

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดชนิดแท่ง

   LED

   หลอดชนิดแท่ง

   • 18 วัตต์ (32 วัตต์)
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาวนวล
   • หรี่แสงไม่ได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   หลอดไฟสะท้อนแสงฮาโลเจน

    

   หลอดไฟสะท้อนแสงฮาโลเจน

   • 75 วัตต์
   • ขั้ว E27
   • ใส

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์