ขณะนี้ คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ซึ่งมีเวอร์ชันแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับคุณ
การแนะนำ

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (50)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  นวัตกรรม LED
  ประเภทของขั้ว
  คุณสมบัติพิเศษ
  ประเภทกระจก
  วัสดุของหลอดไฟ

  หลอดไฟ

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 75 วัตต์

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

   หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 75 วัตต์

   • 2700K
   • 1000lm
   • 50000h
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 75 วัตต์

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

   หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 75 วัตต์

   • 6500K
   • 1000lm
   • 50000h
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดไฟ

   LED

   หลอดไฟ

   • 7.5 วัตต์-100 วัตต์
   • E27
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 60 วัตต์

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

   หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 60 วัตต์

   • 6500K
   • 800lm
   • 50000h
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 60 วัตต์

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

   หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 60 วัตต์

   • 2700K
   • 800lm
   • 50000h
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 100 วัตต์

   มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

   หลอดไฟแบบฝ้า Filament A60 E27 100 วัตต์

   • 6500K
   • 1500lm
   • 50000h
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดไฟ

   LED

   หลอดไฟ

   • 16 วัตต์ -/วัตต์
   • E27
   • แสงกลางวัน
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดไฟ P45 E27 44 วัตต์

   LED

   หลอดไฟ P45 E27 44 วัตต์

   • 6500K
   • 400 ลูเมน
   • 25,000 ชม
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดไฟ P45 E27 44 วัตต์

   LED

   หลอดไฟ P45 E27 44 วัตต์

   • 3000K
   • 400 ลูเมน
   • 25,000 ชม
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดไฟ P45 E27 33 วัตต์

   LED

   หลอดไฟ P45 E27 33 วัตต์

   • 6500K
   • 300 ลูเมน
   • 25,000 ชม
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดไฟ P45 E27 33 วัตต์

   LED

   หลอดไฟ P45 E27 33 วัตต์

   • 3000K
   • 300 ลูเมน
   • 25,000 ชม
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED หลอดตะเกียบ E27 ขนาด 100 วัตต์

   LED

   หลอดตะเกียบ E27 ขนาด 100 วัตต์

   • 6500K
   • 1400lm
   • 15,000 ชม