คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  Smarter

  warehouse

  lighting

  A flexible and intelligent energy saving system

  Making it  easy
   

  Services to suit you


  We can offer you a complete service package that includes everything from project definition and scoping, design and delivery through to monitoring and assistance with finance. You have the option of extended warranties with specialist diagnostic and expert support too.

  Lifecycle services philosophy


  What makes Philips unique is our ability to see the bigger picture and simplify the whole process of retrofitting or installing new lighting. We can work alongside you throughout the whole project and beyond, to help maximize the potential of your lighting system, both now and in the future – a true lifecycle services approach.

  Why choose Philips services?


  We’re not only a reliable partner, known for our high standards of quality and service, but we also take a forward-thinking approach to ongoing maintenance issues. Plus, as lighting technology advances, we can advise on the integration of new innovations into your already future proof GreenWarehouse system.