คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  Smarter

  warehouse

  lighting

  A flexible and intelligent energy saving system

  Lighting on demand

   

  State-of-the-art LED
  LED has come of age. As it’s dimmable it can be combined with controls and presence detection and its full potential harnessed. By configuring lighting into zones this further reduces energy and costs.

  GentleSpace gen2

  GentleSpace gen2

  Pacific LED WT460C

  Pacific LED

  Maxos LED Performer

  Maxos LED

  Designed around you

   

  Brighter spaces, smarter zones


  Wireless technology has changed the game. Now you can configure your luminaires into zones in whatever way makes best sense and reconfigure them via remote control if future plans means your layout needs to change – all possible with minimum fuss and without the need for expensive rewiring.

   

  Example zones of light

  Zoning examples

   

  Racking / open space

  Open space
  Zone at 100% light due to presence
  Zone at background level due to no presence

   
  Easy configuration

   

  Commissioning is a ‘one touch’ job done via a Philips wireless remote control. If plans change, for example you decide to change your zones based on analyzing data from your lighting system, it’s a simple job to reconfigure luminaires into different groups.