คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    In what contexts do R-9 values of CRI of LED lamps become important?


    CR-9 represents red tones, which are prevalent in skin tones, clothes, vegetable and meat. For make-up rooms, supermarket and grocery meat and vegetable counters, if the same visual freshness as seen with halogens and incandescent lights sources is required, looking into R-9 values of LEDs is a must. Usually, gallery owners and artists will easily note the difference in effect when red tones are prevalent in the art work.