คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    How is colored light produced from LEDs?

     

    The color of light produced is dependent on the inorganic material used in the P-type and N-type semiconductors (organic material in the case of O-LED). Different inorganic materials in the semiconductor release different amounts of energy when the LED is connected to a power supply. The amount of energy released defines the color of the light produced. For example, red is a low energy light and blue is a high energy light.