คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    The LED luminaire is hot to touch. Why is this?

     

    The LED chip, or light engine produces heat. This needs to be dissipated as quickly as possible. This is normally done by with a heat sink, which often has fins. Cool LEDs are more efficient than hot ones. They also have a longer life. Of course, higher power LEDs generally run hotter than low power ones because of the extra heat to remove.