คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    How is light produced in an LED?

     

    Light emitting diodes produce light by the movement of electrons between the two terminals of diode, which occur by a process called electroluminescence. When a light emitting diode is electrically connected, electrons start moving at the junction of the N-type and P-type semiconductors within the diode. When there is a jump over of electrons at the p-n junction, the electron loses a portion of its energy. In regular diodes this energy loss is in the form of heat. However, in LEDs the specific type of N and P conductors produce photons (light) instead of heat. The amount of energy lost defines the color of light produced. Refer to the Philips Lighting Academy weblink as follows for a graphical representation of this process: https://www.lighting.philips.com/main/education/lighting-academy/lighting-academy-browser/led-certification-program.html