คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    How are LEDs different from other light sources in the way they produce light?

     

    LEDs produce light by direct conversion of electrical energy to light energy.

    On the other hand incandescent light sources produce light by heating a filament until it grows red hot. Linear and compact fluorescent lamps use a UV discharge plus a phosphor to produce the light. HID lamps use the ionization of gases in a discharge tube which in turn produce photons.