คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    What is the new development of “Li-fi” that has been recently published?


    Research is being conducted into the development of LEDs that can not only provide light, but also offer internet connectivity through “Li-fi” technology. By increasing the flicker rate of LEDs, data can be transmitted to specially adapted laptops and electronic devices via the visible spectrum, instead of via the currently used radio and microwaves.