คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  FAQ

  What are the advantages of LED over neon in signage applications?


  LEDs have the following advantages over neon:

   

  • Power consumption: LEDs use much less power than neon to deliver the same light output.
  • Versatility: LEDs offer a far wider a range of products and configuration of solutions than neon. Neon lights have limitations due the nature by which they produce light and the way they are fabricated.
  • Heat dissipation: LEDs produce less heat than neon.
  • Safety: Neon lights runs on high voltage and are unsafe when positioned in places where people can touch them.
  • Neon lights use fragile glass tubes.
  • Color range and effects: LEDs offer a wider palette of colour and color changing effects through digital control.
  • Maintenance: LEDs need virtually no maintenance compared to neon.