คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    How has automobile lighting benefited from LEDs?


    LED lighting, although more expensive than its incandescent predecessors in automobile lighting, works as a cost effective solution. This is because its digital features simplify wiring, controls and the installation process. LEDs offer high-quality light in terms of color-rendering and they provide lighting solutions that result in comfort and a more comfortable, enjoyable driving experience. However, the biggest advantage of LEDs is their long lifecycle and resistance to vibration.