คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    How does the wide temperature tolerance of LED expand their application?


    LEDs work more efficiently in cold temperatures and their lifecycle is extended since the cold air offers a passive heat absorption mechanism. This gives LEDs an advantage in various applications like ice-skating rings / tracks, refrigeration applications, and lighting public places in colder countries.