คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    Can LEDs help to improve performance in classrooms?


      LEDs have the capability to offer “biologically optimised” solutions that simulate the color temperature of the sky. This have been proven to improve concentration and maintain alertness of students in classrooms. It has successfully dealt with a kind of morning tiredness in mostly observed in young people. One way of creating the  appropriate color temperature is by using a combination of independently controlled blue and white LEDs.