คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

    FAQ

    How are LEDs dimmed?

     

    LEDs are dimmed either by Pulse Width Modulation PWM, or by Constant Current Reduction CCR. PWM dimming involves switching current at a high frequency from zero to the rated output current. CCR dimming: The lighting level required is proportional to the current flowing through the LED. Current flows through the LED continuously and is reduced or increased based on whether the LED is to be dimmed further or made brighter.