คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips lighting อยู่ในขณะนี้ เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
คำแนะนำ

  FAQ

  What are the advantages of dimming LEDs?

   

  Dimming LEDs offer the following advantages:

  Saves energy, because less energy is used for reduced output levels.

  Extends life; the electronic components run cooler. This not only extends the life of LEDs but also increases the life of the phosphor coating that is used to produce white light.

  Helps designers create ambient lighting presets to create mood settings.

  Increases flexibility in usage of space. A brightly lit space for reading or an office space can turn into a presentation/conference area by dimming.

  Increases productivity by enabling individual control of lights in order to reduce eye strain and fatigue, or to improve concentration.