Standard A-shape clear

Stan 100W E27 220-240V A55 CL 1CT/5X10F

รหัสการสั่งซื้อ: 920056543301
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871829112393400