คำแนะนำ

  Take the lead

  in light

   

   

  Lighting University for you
   

   

  Lighting University offers a comprehensive range of educational resources for people who want to expand their lighting knowledge. With a rich history in lighting, Philips is uniquely qualified to bridge the gap between cutting edge lighting innovation and the real-world solutions required by professionals.

  The following courses are available

   

  แสงสว่างพื้นฐาน หลอดไฟ อุปกรณ์ควบคุม และโคมไฟ - Basic Lighting, Light Source, Control gear and Luminaire

   

  วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

  วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

   

  ซอฟต์แวร์คำนวณแสงสว่าง - Lighting Software

   

  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

   

  เทคโนโลยี LED มาตรฐาน และการประยุกต์ใช้งาน- LED Technology standard and application

   

  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

   

  หลักการออกแบบแสงสว่างเพื่อการใช้งานทั่วไป (ภายในและภายนอกอาคาร) - Functional Lighting Design Principle (Indoor&Outdoor)

   

  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

   

  การออกแบบแสงสว่างเชิงสร้างสรรค์ - Creative Lighting Design

   

  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

   

  การควบคุมแสงสว่างพื้นฐาน - Basic Lighting Control

   

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น.

   

  Click to Register

  Narrow down your selection with our filters
  projects found based on search criteria project found based on search criteria

  The filter criteria you have selected did not deliver any results

  Please adjust your filters.
  If you have any questions, please contact us

  Contact us

   

  For business enquiries regarding any of our professional lighting systems, please use this form

   

  Use our detailed form for elaborate questions