อุปกรณ์แสงสว่าง LED สำหรับท้องถนนให้แสงสว่างคุณภาพสูง
ชุดโคมไฟ LED เป็นอุปกรณ์ดิจิตอล ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมๆ เมื่อเสริมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดโคมไฟเหล่านี้จะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลเพื่อสร้างระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันได้
ระบบไฟ LED อัจฉริยะที่ให้ความสว่างไสวบนท้องถนน
ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายและผู้คน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบผ่านสายมาตรฐานและแบบไร้สาย หรืออาจเป็นทั้งสองแบบผสมกันก็ได้
คนงานติดตั้งเทคโนโลยีเชื่อมโยง
ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันจะคอยรายงานข้อมูลระหว่างการทำงานโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้แก่ข้อมูลการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทำงาน อุณหภูมิภายใน จุดบกพร่อง ตลอดจนสถานที่และข้อมูลจำเพาะของจุดของแสง
รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนเสาไฟ LED บนท้องถนน
ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันสามารถเพิ่มเซ็นเซอร์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญได้ เนื่องจากอุปกรณ์แสงสว่างติดตั้งอยู่ภายในอาคารและสภาพแวดล้อมในตัวเมืองอยู่แล้ว ดังนั้น ระบบแสงสว่างที่เชื่อมโยงถึงกันจึงสามารถเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ครอบคลุมได้
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงช่วยสร้างการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
หน่วยจัดเก็บคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และแผงควบคุมซอฟต์แวร์ ช่วยให้เรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากระบบแสงสว่างมาใช้สร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมและการทำงานต่างๆ ดังนั้น เราจึงสามารถปลดล็อคศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของ Internet of Things (IoT) ได้สำเร็จ