More brands from

  Technical Specifications

  • คุณลักษณะหลอดไฟ

   รูปทรง
   Luster
   หรี่แสงได้
   ไม่มี
   ช่อง
   E14
  • ขนาดหลอดไฟ

   ความสูง
   88  mm
   ความกว้าง
   45  mm
  • ความทนทาน

   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   15  a
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   0.7
   อายุการใช้งานสั้น
   15,000  ชั่วโมง
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
  • คุณลักษณะการส่องสว่าง

   การใช้งาน
   แสงสว่างสบายตา
   การปรับอุณหภูมิสี
   2700  K
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีเหลือง
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   470  lm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
  • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

   สบายตา
   ได้
  • คุณลักษณะอื่นๆ

   กระแสของหลอดไฟ
   50  mA
   ปริมาณปรอท
   0  mg
  • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

   ตระกูลผลิตภัณฑ์
   สบายตา
  • การใช้พลังงาน

   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   0.5
   แรงดันไฟฟ้า
   220-240  V
   ขนาดวัตต์
   5.5  W
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   40  W
  • ค่าที่กำหนด

   อัตราอายุการใช้งาน
   15,000  ชั่วโมง
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   470  lm
   อัตรากำลัง
   5.5  W
  • ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

   SAP EAN/UPC - ชิ้้น
   8718696524244
   EAN/UPC - กรณี
   8718696524251
   SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น)
   0.052  kg
   น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น)
   0.036  kg
   ส่วนสูง SAP (ชิ้น)
   12.600  cm
   ความยาว SAP (ชิ้น)
   4.600  cm
   ความกว้าง SAP (ชิ้น)
   4.600  cm