คำแนะนำ
  LED หลอดชนิดแท่ง

  LED

  หลอดชนิดแท่ง

  8 วัตต์ (18 วัตต์), G13, โทนแสงสีขาวนวล, หรี่แสงไม่ได้ 8718696717332 ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

  ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

  • คุณลักษณะ

   รูปทรง
   Tube
   หรี่แสงได้
   ไม่มี
   รูปทรงหลอดไฟ
   หลอดแบบ Single-ended
   ช่อง
   G13
  • ขนาดหลอดไฟ

   ความสูง
   60.27  cm
   ความกว้าง
   2.78  cm
  • ความทนทาน

   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   15  a
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   0.7
   อายุการใช้งานสั้น
   15,000  ชั่วโมง
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
  • คุณลักษณะการส่องสว่าง

   การใช้งาน
   โคมไฟทั่วไป
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   การปรับอุณหภูมิสี
   4000  K
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาวนวล
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   800  lm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
  • คุณลักษณะอื่นๆ

   กระแสของหลอดไฟ
   70  mA
   ประสิทธิภาพ
   100  lm/W
  • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

   ตระกูลผลิตภัณฑ์
   EyeComfort
  • การใช้พลังงาน

   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   แรงดันไฟฟ้า
   220-240  V
   ขนาดวัตต์
   8  W
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   18  W
  • ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

   ความยาว
   60.27  cm
  • ค่าที่กำหนด

   มุมของลำแสงที่กำหนด
   180  °
   อัตราอายุการใช้งาน
   15,000  ชั่วโมง
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   800  lm
   อัตรากำลัง
   8  W
  • ข้อมูลทางเทคนิค

   ความถี่
   50-60  Hz
  • คุณลักษณะ

   รูปทรง
   Tube
   การใช้งาน
   โคมไฟทั่วไป
   EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์
   8718696717332
   มุมของลำแสงที่กำหนด
   180  °
   ความสูง
   60.27  cm
   อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
   15  a
   กระแสของหลอดไฟ
   70  mA
   น้ำหนักสุทธิ
   0.090  kg
   ตระกูลผลิตภัณฑ์
   EyeComfort
   อัตราอายุการใช้งาน
   15,000  ชั่วโมง
   ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
   0.7
   น้ำหนักสุทธิ
   0.104  kg
   อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
   800  lm
   รูปทรงหลอดไฟ
   หลอดแบบ Single-ended
   ความกว้าง
   2.78  cm
   ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
   80
   ความสูง
   65.000  cm
   ช่อง
   G13
   จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
   50,000
   การปรับอุณหภูมิสี
   4000  K
   ความยาว
   2.900  cm
   กำลังไฟฟ้าเสมือน
   >0.5
   อัตรากำลัง
   8  W
   หมวดหมู่สีของแสงไฟ
   โทนแสงสีขาวนวล
   ความกว้าง
   2.900  cm
   แรงดันไฟฟ้า
   220-240  V
   ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย
   800  lm
   ขนาดวัตต์
   8  W
   ความยาว
   60.27  cm
   เวลาในการติดสว่าง
   <0.5 s
   จำนวนวัตต์เทียบเท่า
   18  W
   เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%
   ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
   ความถี่
   50-60  Hz