More brands from

Technical Specifications

 • คุณลักษณะหลอดไฟ

  รูปทรง
  รูปตัว A
  ฝาครอบ/อุปกรณ์เชื่อมต่อ
  MANDATORY!!!
  ขั้ว E27
  หรี่แสงได้
  ไม่มี
  แรงดันไฟฟ้า
  220 - 240 V
 • การใช้พลังงาน

  ขนาดวัตต์
  7  วัตต์
  จำนวนวัตต์เทียบเท่า
  55  วัตต์
  ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน
  A+
  การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ชม.
  7  kWh
 • คุณลักษณะการส่องสว่าง

  การใช้งาน
  แสงนุ่มนวล
  กำลังส่องสว่าง
  480  ลูเมน
  มุมของลำแสง
  130  องศา
  การปรับอุณหภูมิสี
  3000  K
  เอฟเฟกต์แสง/เคลือบเงา
  สีขาว
  ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
  70
  เวลาในการติดสว่าง
  <0.5  s
  สี
  สีขาว
 • ความทนทาน

  อายุการใช้งานของหลอดไฟ
  8000  ชั่วโมง
  จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
  20000
  ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน
  0.7
  อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
  8  ปี
 • ขนาดหลอดไฟ

  ความสูง
  106  มม.
  ความกว้าง
  60  มม.
 • คุณลักษณะอื่นๆ

  ปริมาณปรอท
  0  มก.
  กำลังไฟฟ้าเสมือน
  0.5
  กระแสของหลอดไฟ
  55  mA
 • ค่าที่กำหนด

  อัตรากำลัง
  7  วัตต์
  อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง
  480  ลูเมน