More brands from

LED หลอดไฟ

LED

หลอดไฟ

33 วัตต์ (65 วัตต์ CFL), ขั้ว E27, โทนแสงสีขาวนวล, หรี่แสงไม่ได้ 8718696715147 ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

Technical Specifications

 • คุณลักษณะหลอดไฟ

  รูปทรง
  Globe
  ฝาครอบ/อุปกรณ์เชื่อมต่อ
  บังคับ
  ขั้ว E27
  หรี่แสงได้
  ไม่มี
  แรงดันไฟฟ้า
  220 - 240 V
  ขนาดวัตต์
  33 วัตต์
  จำนวนวัตต์เทียบเท่า
  65 วัตต์ CFL
 • คุณลักษณะการส่องสว่าง

  กำลังส่องสว่าง
  4000  ลูเมน
  สี
  โทนแสงสีขาวนวล
  ความเข้มข้นของลำแสงตรงกลางพิกัด
  685  cd
 • ความทนทาน

  อายุการใช้งานของหลอดไฟ
  10000  ชั่วโมง