More brands from

Technical Specifications

 • การใช้พลังงาน

  ขนาดวัตต์
  150  วัตต์
 • คุณลักษณะการส่องสว่าง

  เอฟเฟกต์แสง/เคลือบเงา
  เคลียร์
  กำลังส่องสว่าง
  2400  ลูเมน
  การปรับอุณหภูมิสี
  2800  K
  ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI)
  100
  การใช้งาน
  การใช้งานพิเศษ
  ตัวอย่างเช่น หลอดไฟตู้เย็น
 • ความทนทาน

  อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน)
  2  ปี
  อายุการใช้งานของหลอดไฟ
  2000  ชั่วโมง
 • ขนาดหลอดไฟ

  ความสูง
  12  มม.
  ความกว้าง
  78.3  มม.
 • คุณลักษณะหลอดไฟ

  รูปทรง
  Linear
  ฝาครอบ/อุปกรณ์เชื่อมต่อ
  บังคับ
  R7s
  แรงดันไฟฟ้า
  230  V
  หรี่แสงได้
  ได้