More brands from

Technical Specifications

 • ข้อมูลทางเทคนิค

  รูปทรง
  สปอตไลท์พิเศษ
  เอฟเฟกต์แสง
  โทนแสงสีเหลือง
  ขนาดวัตต์
  20  วัตต์
  ขั้ว/การติดตั้ง
  GU5.3
  แรงดันไฟฟ้า
  12  V
  หรี่แสงได้
  ได้
  อายุการใช้งาน
  2000  ชั่วโมง
  อายุการใช้งาน
  2  ปี
  สี
  โทนแสงสีเหลือง
  ขั้ว/การติดตั้ง
  GU5.3
  เอฟเฟกต์แสง
  โทนแสงสีเหลือง
  อัตรากำลัง
  12  วัตต์
  รูปทรง
  เฉพาะจุด
  จำนวนวัตต์เทียบเท่า
  20  วัตต์
 • คุณลักษณะการส่องสว่าง

  การใช้งาน
  ใช้รายการนี้เพื่อกรองตามการใช้งาน
  แสงนุ่มนวล