More brands from

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (1)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา

  รูปทรงเกลียว

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   EcoBright หลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียว

   EcoBright

   หลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียว

   • 23 วัตต์ (100 วัตต์)
   • ขั้ว E27
   • โทนแสงสีขาวนวล

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์