More brands from

เลือกหลอดไฟ

 • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (6)
ดู
ตาราง
รายการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ราคา

ชนิดพิเศษ

 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

  PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  PL-L

  คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  • 18 วัตต์
  • 4 ขา
  • โทนแสงสีขาวนวล
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

  PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  PL-L

  คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  • 36 วัตต์
  • 4 ขา
  • โทนแสงสีขาวนวล
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

  PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  PL-L

  คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  • 36 วัตต์
  • 4 ขา
  • โทนแสงสีขาว
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

  PL-C คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  PL-C

  คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  • 26 วัตต์
  • 4 ขา
  • โทนแสงสีเหลือง
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

  PL-C คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  PL-C

  คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  • 26 วัตต์
  • 4 ขา
  • โทนแสงสีขาวนวล
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

  PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  PL-L

  คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

  • 55 วัตต์
  • 4 ขา
  • แสงสีขาวแบบหลอดไส้

ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์