More brands from

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (6)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  การปรับอุณหภูมิสี
  การปรับอุณหภูมิสี

  ลักษณะเฉพาะ

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   PL-L

   คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   • 55 วัตต์
   • 4 ขา
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   PL-C คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   PL-C

   คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   • 26 วัตต์
   • 4 ขา
   • โทนแสงสีขาวนวล
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   PL-C คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   PL-C

   คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   • 26 วัตต์
   • 4 ขา
   • โทนแสงสีเหลือง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   PL-L

   คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   • 36 วัตต์
   • 4 ขา
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   PL-L

   คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   • 36 วัตต์
   • 4 ขา
   • โทนแสงสีขาวนวล
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   PL-L คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   PL-L

   คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก

   • 18 วัตต์
   • 4 ขา
   • โทนแสงสีขาวนวล

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์