ขณะนี้ คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ซึ่งมีเวอร์ชันแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับคุณ
การแนะนำ

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (8)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  นวัตกรรม LED
  ประเภทของขั้ว
  คุณสมบัติพิเศษ
  กำลังส่องสว่าง
  ประเภทกระจก
  วัสดุของหลอดไฟ

  ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ หลอดไฟ 8.5W (Eq.60W) A60 E27

   LED อัจฉริยะ

   หลอดไฟ 8.5W (Eq.60W) A60 E27

   • สีเต็มรูปแบบ
   • พลาสติก
   • แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย
   • ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ Filament ใส 40 วัตต์ ST64 E27

   LED อัจฉริยะ

   Filament ใส 40 วัตต์ ST64 E27

   • หลอดไฟอัจฉริยะสีเต็มรูปแบบ
   • สูงสุด 470 ลูเมน
   • แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย
   • ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ Filament ใส 40 วัตต์ A60 E27

   LED อัจฉริยะ

   Filament ใส 40 วัตต์ A60 E27

   • หลอดไฟอัจฉริยะสีเต็มรูปแบบ
   • สูงสุด 470 ลูเมน
   • แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย
   • ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 6 นิ้ว 12W

   LED อัจฉริยะ

   ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 6 นิ้ว 12W

   • สีเต็มรูปแบบ
   • คัทเอาท์ Ø145-155MM
   • IP20/กลม/สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 5 นิ้ว 10W

   LED อัจฉริยะ

   ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 5 นิ้ว 10W

   • สีเต็มรูปแบบ
   • คัทเอาท์ Ø120-130MM
   • IP20/กลม/สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 4 นิ้ว 6.5W

   LED อัจฉริยะ

   ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 4 นิ้ว 6.5W

   • สีเต็มรูปแบบ
   • คัทเอาท์ Ø95-105MM
   • IP20/กลม/สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 4 นิ้ว 9W

   LED อัจฉริยะ

   ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 4 นิ้ว 9W

   • แสงสีขาวปรับได้
   • เส้นผ่านศูนย์กลาง 102-110 มม.
   • IP20/กลม/สีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   LED อัจฉริยะ ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 5 นิ้ว 12.5W

   LED อัจฉริยะ

   ดาวน์ไลต์แบบฝังขนาด 5 นิ้ว 12.5W

   • แสงสีขาวปรับได้
   • เส้นผ่านศูนย์กลาง 121-130 มม.
   • IP20/กลม/สีขาว

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์